Svenska English Deutsch Start

MÅL

  • Att utveckla den redan starka småföretagarstrukturen så att regionen blir ledande även inom företagsutveckling med IT-stöd.

  • Att marknadsföra regionen, regionens företag och samlade styrka i hela Sverige och internationellt.

  • Att skapa en handelsplats på Internet, för regionens företag.

  • Att underlätta och uppmuntra till samarbete och samverkan inom regionen. Portalen skall uppmuntra till gränsöverskridande kontakter och samarbeten.

Boka annons