Svenska English Deutsch Start

Vebe Teknik AB

Verksamhet

Om företaget:
Vebe Teknik har egen tillverkning och service av kundanpassande pulverhanteringssystem. Företaget ägs sedan 2005 av Stefan Anderson, Mats Lindgren och Lars Gerhardsson. Men företaget har funnits sedan 1921 i Björköby, Småland då Vilhelm Bäckman återvände till Sverige från USA och övertog en liten fabrik för tillverkning av tak- och murtegel.
Företaget fick namnet Vebe. Sedan dess har företaget och produkterna utvecklats. Vebe Teknik är idag den ledande samarbetspartnern för industri inom pulverhantering i Skandinavien. Kontor finns förutom i Björköby även i Malmö.
Verksamhet:
Vebe Teknik levererar maskiner och anläggningar till den pulverhanterande industrin. Vi är en komplett leverantör med projektering, egen utveckling och produktion samt en effektiv eftermarknadsorganisation. Vebe Teknik är experter på hantering av torra pulver och granulat.
Övrigt
Våra kunder finns idag främst inom livsmedels-, och kemi- industri. Branscher med ständigt ökande krav på hygien, spårbarhet, förpackningsdesign och ökad effektivitet. Vi utvecklar kontinuerligt våra produkter för att möta dessa behov.
Produkter/tjänster
Discharging – tömning från silo och säck.
Processing – Blandning och dosering.
Filling: Fyllning av små- och storsäck.

Säckfyllarna från VEBE är uppbyggda med ett modulsystem och därför kan vi vara flexibla och anpassa oss efter kundens önskemål. Säckfyllarna från VEBE är uppbyggda med ett modulsystem och därför kan vi vara flexibla och anpassa oss efter kundens önskemål.
Vebe Teknik i Småland är ett ingenjörsföretag som förser sina kunder med unika lösningar utifrån deras specifika behov av granulat och pulverhantering. Vebe Teknik i Småland är ett ingenjörsföretag som förser sina kunder med unika lösningar utifrån deras specifika behov av granulat och pulverhantering.
Vebe Tekniks kunder är ofta processindustrier vilka kräver en kontinuerlig service och underhåll för att undvika dyra driftstopp. Vebe Tekniks kunder är ofta processindustrier vilka kräver en kontinuerlig service och underhåll för att undvika dyra driftstopp.
Skriv ut
Boka annons