Svenska English Deutsch Start

Erikshjälpen

Verksamhet

Om företaget:
Erikshjälpen är en biståndsorganisation med barnen i fokus. Med samarbetspartners i cirka 25 länder görs insatser för att barnens behov och rättigheter ska tillgodoses. Därför stöds familjen, så att de kan ta ansvar för barnens utveckling.
Erikshjälpen bygger insatserna på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. För att människor själva ska kunna påverka sin situation och sitt samhälle arbetar vi långsiktigt. Hjälp till självhjälp ger bestående förändringar.
Verksamhet:
Erikshjälpen stödjer cirka 100 projekt där barn och barns familjer får stöd så att barnens rättigheter och behov kan tillgodoses. Genom att kunna gå i skolan, få mat för dagen och socialt stöd kan barnen få en bättre framtid. Du kan stödja vårt arbete genom att bli fadder, månadsgivare eller övrig givare samt att handla på våra second handbutiker.
Övrigt
Erikshjälpen förändrar världen genom att ge liv åt barns drömmar.
Utbildning och en ny chans för gatubarn i Kenya. Foto: Rosemarie Engblom Utbildning och en ny chans för gatubarn i Kenya. Foto: Rosemarie Engblom
Långsiktig utveckling och fattigdomsbekämpning i Indien. Foto: Pelle Wahlgren Långsiktig utveckling och fattigdomsbekämpning i Indien. Foto: Pelle Wahlgren
Skriv ut
Boka annons