Svenska English Deutsch Start

Tror på ketchupeffekt när konjunkturen vänder

Ekenäs Metallprodukter AB

I lågkonjunkturen ställs företagen på prov. Styrkan i Ekenäs Metallprodukter är sammanhållningen - tre bröder som driver firman tillsammans.

- Hela företaget är som en stor familj, så känns det ju, säger Johan Ottosson.
 

Stämningen är god när man som besökare kommer in hos Ekenäs Metallprodukter. Företaget har 14 anställda varav många har arbetat i firman länge.  Sökt efter personal har man aldrig behövt göra - det har varit ett tryck på att få komma hit.

- Det har vi tagit som ett gott betyg, att de velat börja här, säger Kjäll.

- Och stannat kvar, flikar Jonny in.
 
Bröderna Kjäll, Johan och Jonny Ottosson driver Ekenäs Metallprodukter tillsammans.
Ett familjeföretag med mer än 30 års erfarenhet av metallindustrin.
 
Växte upp i verkstaden
 

Legoföretaget Ekenäs Metallprodukter startades 1977 av bröderna Ottossons far. Så i princip har de själva växt upp i verkstaden och började jobba i firman så snart de avslutat skolan. Bara storebror Kjäll gjorde någon utflykt till en annan metallindustri och jobbade några år som brandman och ambulanssjukvårdare. Men han kom snart tillbaka. Idag har han också hustrun och sonen med i verksamheten. Så nästa generation i familjeföretaget är räddad? Bröderna skrattar.

- Det är nog lite andra tider idag, säger Kjäll.

- Historiskt sett brukar det ofta vara så att tredje generationen inte är lika het på att ta över, konstaterar Johan.
 
Entreprenörsandan - ett arv
 

Men att entreprenörsandan är ett arv de fått med sig - och delar vidare till nästa generation - är de helt ense om.

- Man är fostrad in i ett tänkande, man vet vad det innebär, säger Jonny.

- Och så ser man företagandet som en utmaning. Det handlar också om att få styra så mycket som möjligt över sin vardag, menar Kjäll.

Kjäll är VD, Johan jobbar med marknadsfrågor och Jonny med konstruktion. En arbetsfördelning som har visat sig vara optimal. Kjäll och Johan ägnar mest tid på kontoret, räknar på jobb, orderplanering och leveranser medan Jonny tillbringar sin tid i verkstaden, uppfinner och konstruerar.

- Det är Jonny som säger om det är möjligt eller inte det vi tror ska gå, säger Johan.

- Nä, jag säger "det fixar jag"!

Jonny skrattar. Inga problem är för svåra att lösa.
 
Offertpärmarna är välfyllda, ett gott tecken i rådande lågkonjunktur. "När det vänder
blir det en riktig ketchupeffekt" tror Johan Ottosson.
 
Korta beslutsvägar
 
Tre bröder som känner varandra utan och innan.  Fördelarna är många, menar de, med familjeföretaget. Framför allt att beslutsvägarna är korta. Man behöver inte dra frågor genom långa instanser, besluten är snabba och flexibla. Och det är sällan eller aldrig bröderna är oense.

- Har vi resonerat några minuter brukar vi tycka rätt så lika, säger Kjäll.

Finanskrisen och lågkonjunkturen sätter sina spår även hos Ekenäs Metallprodukter. Också då är det en styrka, menar bröderna, att de har varandra. Det är lättare att fatta svåra beslut, både i med- och motgång.

- Positivt ändå är att förfrågningarna är fler än någonsin, säger Kjäll.

- Det känns också att många kunder har en hel del planerat men vågar inte riktigt ta steget. Så när det väl vänder blir den nog en riktig ketchupeffekt, tror Johan.

Och då tänker Ekenäs Metallprodukter vara redo.
 
Företaget jobbar med inriktning på aluminiumbearbetning, man tar fram detaljer och prototyper
men har också egen tillverkning av verktyg och fixturer.
 
 
 
Text & bild: Gabriella Mellergårdh
 
 
 
 
 
 
 

Läs mer om Ekenäs Metallprodukter AB »
Boka annons