Svenska English Deutsch Start

Bra kan bli bättre och problem är till för att lösas

Arbetslivsresurs Ar AB

Signalerna är tydliga, Arbetslivsresurs AB ser ett ökande behov av extern hjälp för organisationsutveckling. En vanlig problemsituation är att produktiviteten minskar och man tycker sig uppfatta kommunikationssvårigheter mellan och inom olika grupper i företaget. Men lika ofta handlar det om väl fungerande företag - som vill bli ännu bättre.


Arbetslivsresurs AB beskriver sig som en komplett HR-partner. Konsulterna som möter företagen i Jönköpings län är: Ulla Andersson, Gerd Svensson, Andreas Ankarfors, Ingegerd Järpvall, Wilhelm Sigsjö och Mats Millner. Saknas på bilden gör Thomas Dahlström och Jan-Erik Johansson.

Kommunikationsträning för individ och grupp

I båda fallen behövs utveckling på såväl individ som gruppnivå. Vanligast, berättar konsult Wilhelm Sigsjö, är att man ber om hjälp att utveckla samarbetet och kommunikationen, från ledningsgrupp till teamnivå på verkstadsgolvet.

- Vi hjälper till att skapa en struktur som fungerar långsiktigt, säger Wilhelm Sigsjö.

Han ser också ett tydligt ökande behov bland chefer att få en extern coach för reflektion och/eller utveckling av ledarrollen. Inte minst i små och medelstora företag.

- Man kan känna sig ensam som chef och behöva ett bollplank utanför det egna stängslet. Det behovet växer, det märker vi tydligt.

Utvecklande seminarier på arbetsplatsen

Arbetslivsresurs AB erbjuder tjänster inom organisationsutveckling, omställning och arbetslivsinriktad rehabilitering. Kunder är arbetsgivare inom både offentlig och privat sektor.

Dessutom har man ett brett utbud av seminarier och utbildningar som man gärna håller ute på arbetsplatsen. Exempelvis föreläsningar om livs- och karriärplanering, framgångsrik rekrytering och personlig effektivitet. En annan uppskattad föreläsning är "Det viktiga samtalet". Den gemensamma nämnaren är att de stärker ledarskapet.

Inspiration och ledarskapsträning

- Många gånger avancerar man inom ett företag och blir ledare för sina gamla kollegor, och det är inte helt enkelt. Bara för att du är en duktig produktionsansvarig är det inte självklart att du är en bra ledare. Där kan vi bidra med kompetens och inspiration till ett effektivare ledarskap, säger Gerd Svensson, även hon en av Arbetslivsresurs ABs konsulter i Jönköpings län.

En komplett HR-partner

Verkligheten för små och medelstora företag innebär också att man sällan har resurser för en egen HR-avdelning. Kanske är det den ekonomiansvarige som också får gå in och ta personalfrågorna. Och här, menar Andreas Ankarfors, kan Arbetslivsresurs AB gå in och förstärka det viktiga HR-arbetet.


Arbetslivsresurs bistår med allt ifrån stödsamtal till outplacementprogram och individuell coachning. (Foto: Colourbox)

Skräddarsydda lösningar för varje företag

- Våra tre kompetenser inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering gör oss unika. Vi har ett stort nätverk och skräddarsyr lösningar utifrån kundens behov. Genom oss har man tillgång till en mängd specialister inom HR-området, allt ifrån psykologer med inriktning på arbetslivet till arbetsterapeuter och sjukgymnaster, säger Andreas Ankarfors.

Arbetslivsresurs AB har 20 års erfarenhet inom HR-området och är etablerade på 45 orter runt om i landet. I Jönköpings län finns lokalkontor i Gislaved, Nässjö och Tranås samt regionkontoret i Jönköping.

Text & foto: Gabriella Mellergårdh

Läs mer om Arbetslivsresurs Ar AB »
Boka annons