Svenska English Deutsch Start

Flaggar för framgång

Vrigstad Skyltfabrik / Triple Sign System AB

Idag ligger den nationella försäljningen på samma nivå som exporten, något som platschef Fredrik Pettersson är mycket nöjd med.

Anställt ny säljare

- Vi har kört en aktiv marknadsföring på den svenska sidan, riktat både till direktkunder och återförsäljare. Bland annat har vi anställt en säljare bara för detta och vi ligger mycket högt på google, säger Fredrik Pettersson.

Investeringar i en ny printer, Roland XJ640, bidrar också till att kapaciteten ökar för att möta kundernas behov i stort och smått.

En ny printer ger bra kapacitet att möta kundernas behov i stort och smått.

Växande marknad i Afrika

På exportsidan är fortfarande bildväxlarna dominerande. Två skyltar på 5x52 meter håller just nu på att färdigställas i lokalerna i Vrigstad för vidare transport till Nigeria. Det är de största bildväxlare som hittills gjorts av Triple Sign. Men tillväxtpotentialen finns, inte bara när det gäller storleken på skyltar.

- Vi hoppas och tror att marknaden ska växa i Afrika, säger Fredrik Pettersson.

Praktiska helhetslösningar för alla skyltbehov, Vrigstad Skyltfabrik servar både stora och små kunder.

På plats i Milano

Italien och Sydeuropa har hittills legat i fokus för exporten. Liksom tidigare år fanns Triple Sign på plats i oktober på den stora Milanomässan för att presentera sitt utbud.

- Vi har jobbat med distributörer i Italien i 10-talet år. Nu märker man förstås av den ekonomiska krisen, mässan hade färre utställare och besökare än vanligt, men vi tror på nya möjligheter, säger Fredrik Pettersson.

Triple Sign System AB har idag nio anställda.

Triple Sign System AB är stora i Italien och ser till att presentera sig för kunderna på Milanomässan. I vit tröja, Fredrik Pettersson.

Text & foto: Gabriella Mellergårdh

Läs mer om Vrigstad Skyltfabrik / Triple Sign System AB »
Boka annons