Svenska English Deutsch Start

Arbetslivsresurs en komplett HR-partner

Arbetslivsresurs Ar AB

Att hjälpa människor till arbete och få arbetsplatser att fungera bättre, det är Arbetslivsresurs främsta uppdrag. Tjänster som efterfrågas allt mer.

- Just nu har vi oerhört mycket omställningsuppdrag på grund av de stora varslen som lagts under hösten, säger Andreas Ankarfors, säljchef Småland.

Omställningsuppdragen är kopplade till TSL-avtalet som innebär att du som uppsagd kollektivanställd har rätt att få stöd när du söker nytt jobb.

Arbetslivsresurs är ett av Sveriges ledande företag inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering. På 40 orter i landet har man sammanlagt 200 medarbetare och i Småland har man kontor i Jönköping, Växjö, Västervik och Kalmar. Här är medarbetarna på Jönköpingskontoret.

Största TSL-leverantören

- Arbetslivsresurs är en av de största TSL-leverantörerna i landet, och den allra största i Småland, säger Andreas.

Jörgen Rolf, kontorschef Småland, berättar att man har nio anställda i Jönköping med bred kompetens - allt för att gagna kunderna som kommer från såväl privata och offentliga arbetsgivare, företag som Arbetsförmedlingen, försäkringsbolag samt olika typer av fonder kopplade till omställningsarbete.

- Vi ska vara den kompletta HR-partnern. Oavsett vilken fråga det gäller finns vi där för att hjälpa till, säger Jörgen Rolf.

Frivillig omställning ökar

Oberoende konjunktur märker man att fler och fler arbetsgivare söker hjälp när det gäller frivillig omställning, både på chefs- och tjänstemannanivå.

- Detta kallar vi outplacement, när man på grund av kompetens, personkemi eller ledarskapsfrågor gör en gemensam överenskommelse att en person ska sluta på företaget. Den typen av förfrågningar ökar hela tiden, säger Andreas.

Här kan Arbetslivsresurs hjälpa till att hitta lösningar som är etiskt försvarbara, som gör att omställningen hanteras på rätt sätt och ger ett snyggt avslut.

- Samhället ser annorlunda ut idag, man jobbar inte livstid inom ett företag längre. Förr kunde man omplaceras inom ett företag men i regel finns inte de enklare jobben kvar längre. Därför krävs en annan rörlighet. Outplacement är en av våra mest efterfrågade tjänster idag, säger Andreas.

"Vi vill vara den kompletta HR-partnern." Det säger Jörgen Rolf (tv) och Andreas Ankarfors (th), kontorschef respektive säljchef för Arbetslivsresurs Småland.

Uppåtgående trend inom organisationsutveckling

När det gäller organisationsutveckling ser man också en uppåtgående trend sedan lång tid tillbaka.

- Idag vågar man plocka in stöd utifrån snabbare när en chef blir sjukskriven eller en grupp havererar. HR-ansvariga på företagen vet när det är läge att vänta och inte, säger Andreas Ankarfors.

Kanske är det också en generations- och utbildningsfråga, att våga se problemen i tid och hantera dem. För allt oftare får Arbetslivsresurs uppdrag inom organisationsutveckling som är rent förebyggande.

- Man vill bli en bättre organisation, och att göra insatsen i det läget är en liten kostnad jämfört med när krisen har slagit till, säger Jörgen.

Kunder som söker sig till Arbetslivsresurs erbjuds hjälp inom organisationsutveckling, omställning och rehabilitering.

Bred kompetens inom rehabilitering

Det tredje tjänsteområdet inom Arbetsliv är rehabilitering, såväl utredningar och bedömningar som förebyggande insatser.

- Vår breda och djupa kompetens på det här området gör att vi sticker ut jämfört med andra leverantörer. Förutom våra kunskaper och kontakter på arbetsmarknaden har vi både fysisk och psykisk kompetens i form av arbetsterapeuter, psykologer och även sjukgymnaster, säger Andreas.

Typklienten är en person man har jobbat länge med internt på företaget och tömt ut de egna resurserna. Därför behöver man plocka in en utomstående neutral expert.

- Som chef kan det ibland vara svårt att ringa in varför det inte fungerar med en viss anställd, men där kan vi hitta lösningarna, säger Andreas.

Rehabilitering handlar också ofta om anställda som på grund av rent fysiska orsaker inte fungerar i sitt nuvarande arbete. Eller personer som står långt ifrån arbetsmarknaden efter lång sjukskrivning.

- Här kan vi hjälpa dem ett steg närmare, utifrån deras förutsättningar. Åtta av tio bryter sin sjukskrivning efter våra insatser, säger Jörgen.

Text & foto: Gabriella Mellergårdh

Läs mer om Arbetslivsresurs Ar AB »
Boka annons