Svenska English Deutsch Start

Stora behov av organisationsutveckling

Arbetslivsresurs Ar AB

Omställningstjänster, handledning, grupputveckling och arbetspsykologiska utredningar dominerar i de ramavtal som Arbetslivsresurs nyligen tecknat.

- Under en femårsperiod har efterfrågan på de här tjänsterna ökat kontinuerligt, säger Andreas Ankarfors, marknadsansvarig för Småland.
De nyligen tecknade ramavtalen berör Vetlanda samt Jönköping, Habo och Mullsjö kommuner. 

Omställningstjänster för kollektivanställda, inom ramen för TSL-avtalet (Trygghetsfonden Svenskt Näringsliv-LO), då anställda får stöd på vägen till ett nytt jobb om man blir uppsagd p.g.a. arbetsbrist, är parallellt med kommunernas behov av tjänsterna ovan det som dominerar i Arbetslivsresurs verksamhet idag.


Arbetslivsresurs utvecklar företag i hela landet. Nyligen har man tecknat  ramavtal med flera kommuner i Småland, berättar marknadsansvarig Andreas Ankarfors.

Ger stöd i karriärplanering

Arbetspsykologiska utredningar används bland annat vid rehabilitering men också vid karriärplanering och karriärväxling.
- Det handlar om att se på personlighet och förmåga och utnyttja den på bästa sätt, säger Andreas Ankarfors.

Det område där Arbetslivsresurs tydligast ser en ökning är inom organisationsutveckling generellt. 
- Vi upplever att man tar tag i HR-frågor allt tidigare genom att våga plocka in externt stöd. I synnerhet när det gäller konfliktsituationer. Företagen har helt enkelt inte råd att det inte fungerar, säger Andreas Ankarfors.


HR-frågor har tydligare fokus idag. Företag blir allt bättre på att plocka in extern hjälp snabbt exempelvis vid en konflikt. Foto: Colourbox.

Validering höjer företagets kompetens

Ett annat område där man ser en ökande efterfrågan är validering, att nivåbestämma en anställds faktiska kunskaper samt bedöma vad personen i fråga kan behöva komplettera med i vidareutbildning. Arbetslivsresurs gör branschgodkända bedömningar och intyg med hjälp av olika samarbetspartners, bland annat IF Metall.
- Vi tittar oftast på grundläggande industrikompetens inom exempelvis trä, metall och livsmedel. Men även validering inom handel blir allt vanligare, berättar Andreas Ankarfors.

Validering kan vara aktuellt i en omställningssituation av TSL-försäkrad, men det är också vanligt att ett företag vill bedöma medarbetarnas kompetensnivå för att kunna göra individuella utvecklingsplaner som höjer kompetensen inom företaget så att man når uppsatta kunskapsmål.


Validering är ett sätt för företagen att definiera kunskapsnivån hos varje enskild anställd och därigenom öppna möjligheter för individuella utvecklingsplaner och kompetenshöjning. Foto: Colourbox.

Nytt projekt för återgång till arbete

En av vårens nyheter är ITA - Introduktion till arbete, som genomförs i samarbete med Arbetsförmedlingen genom ett nationellt avtal. ITA är en förberedande insats för människor som varit borta länge från arbetsmarknaden. Konsult Gerd Johansson berättar:
- Det handlar om orientering mot arbete, att förbereda och vara ett stöd i de här personernas återgång till arbete. 

Projektet vänder sig till såväl långtidssjukskrivna och långtidsarbetslösa som ungdomar som inte tagit sig ut på arbetsmarknaden. Det kan handla om psykologiska insatser och en ren livsstilsförändring där vägledning och arbetsträning är viktiga steg.
- Ofta sitter man med en egen lösning på problemet och här får de hjälp av oss att ta fram den, säger Gerd Johansson. 


Arbetslivsresurs samarbetsavtal med Arbetsförmedlingen ska stödja personer på väg tillbaka till arbetslivet. "Företag som är intresserade av att ta emot personer för arbetsprövning får gärna höra av sig till oss" säger konsult Gerd Johansson.

Text & foto: Gabriella Mellergårdh, SmalandRegion.se och Colourbox.

Läs mer om Arbetslivsresurs Ar AB »
Boka annons