Svenska English Deutsch Start

Tallbark absorberar både olja och kvicksilver

Nyman Consulting Sweden AB

Har du någon gång låtit en barkbåt segla ut i badviken? Barken är ju porös – men suger ändå inte upp vatten utan flyter hur länge som helst. Varför?

Ecobarksäckar

Ecobarksäckar

Handslag med Räddningsverkets oljedepå Karlskrona med Per Nyman, Christer Lindau och Anders Svensson

Handslag med Räddningsverkets oljedepå Karlskrona med Per Nyman, Christer Lindau och Anders Svensson

Tallbark är med ett modernt ord hydrofob – den har helt enkelt fobi för vatten! Det har människan vetat i århundraden men det krävdes en smålänning för att göra affär av den kunskapen. Och samtidigt bli en viktig kugge i kampen för en bättre miljö.

Det var på Sydkrafts biobränsleanläggning i Värnamo som Per Nyman, numera vd för och ägare till Nyman Consulting Sweden AB i Sävsjö, på eget initiativ började utforska tallbarkspulvrets egenskaper.

Lagra och bryta ner
– Tallbark i finmalet skick tillsammans med en liten mängd träfibrer – varumärket är Ecobark – visade sig kunna absorbera olja var den än råkat hamna, lagra den i sig själv till energibränsle - eller bryta ner den till bördig mull, berättar Per Nyman. Det var så det började.

Men ett par år senare har utvecklingen har gått mycket längre än så. Visserligen har de flesta räddningstjänster i dag Ecobark i beredskap mot olje- och kemikalieutsläpp, men de framtida användningsområdena är många fler och kanske ännu viktigare.

Små farliga utsläpp
– Oljeutsläpp, till sjöss eller lands, är dramatiska händelser som akut påverkar miljön, säger Per Nyman. Men på lång sikt är de små, kontinuerliga utsläppen nog ännu farligare. Att rena vid källan är det mest effektiva och på sikt mest ekonomiska.
Det har nämligen vid experiment visat sig att Ecobark i rätt utformade applikationer har förmåga att absorbera de flesta farliga flytande, gasformiga och fasta ämnen som var för sig och tillsammans är en fara för vår miljö.

– Därmed öppnar sig användningsområden som t.ex. effektiv vattenrening utan kemikalier, luktabsorption, rökgasrening och sanering av kemikalieutsläpp.

Rent in – och rent ut
– I början av detta år tar vi i bruk försöksanläggningar på ett par tandkliniker i Östergötland. Det handlar om att rena både ut- och ingående vatten. Här finns i bakgrunden förslag till nya skärpta lagar inte minst när det gäller kvicksilver, säger Per Nyman.

Amalgam innehåller 50 procent rent kvicksilver vi går fortfarande omkring med tiotals ton av det gamla tandlagningsmaterialet i munnen. Efterhand borras de gamla plomberna bort och kicksilver frigörs.
– Vi har installerat en anläggning som förutom att ta bort allt kvicksilver ur avloppsvattnet också renar det inkommande vattnet. Det ska ju användas i munnen, ofta i öppna småsår. Med vår reningsmetod blir vattnet tio gånger renare än destillerat vatten!

Olja i havet
Men det mest spektakulära är förstås Ecobarks användning mot oljeutsläpp till havs. Det stora oljeutsläppet vid Österlen sommaren 2003 blev det verkliga elddopet. Cirka 1 800 ton olja sanerades på 14 dagar, antagligen ett rekord i oljebekämpningens historia. Flera Räddningstjänster i Skåne var redan välbekanta med Ecobark-metoden och åtgärderna kunde sättas in snabbt.
– Överhuvudtaget verkar det som om vi bara sett början av detta naturliga bekämpningsmedel med nästan otroliga egenskaper, säger Per Nyman. Hittills har utvecklingen mot nya användningsområden varit explosionsartad.

Sjöläns utläggning i Österlen båtoycka 2003
Sjöläns utläggning i Österlen båtoycka 2003

Det har betytt att Per Nyman till sitt företag Nyman Consulting Sweden AB knutit andra tillverkare och entreprenörer i stort antal. Från sitt kontor i Sävsjö sköter han ett riksomfattande nät av samarbetande företag, experimenterande skolor och forskare och tillverkare av applikationer som anpassas till nya användningsområden. Också omvärlden har börjat intressera sig för den svenska tallbarken!

Läs mer om Nyman Consulting Sweden AB »
Boka annons